Per 7 april 2021 is het kiezersregister gesloten met een totaal van 70281 kiesgerechtigde personen.Sinds 2017 plaatst de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) een checktool zodat de kiezer kan controleren of hij/zij als kiesgerechtigde in het kiezersregister voorkomt en bij welk stembureau hij/zij staat ingedeeld. Indien u zich op de dag van de stemming wilt legitimeren met een rijbewijs dat niet is uitgegeven bij de Censo, kunt u tevens controleren of de gegevens op uw rijbewijs precies overeenkomen met de gegevens uit het kiezersregister. Dit om onnodige problemen bij het stembureau te voorkomen gezien u zich niet kan legitimeren met een rijbewijs waarvan de persoonsgegevens niet kloppen met het kiezersregister.

De DBSB informeert u hierbij tevens dat, zoals dit bij elke verkiezingen gebeurt, de verdeling van stemdistricten en de daarbij behorende straatnamen herzien is omdat er nieuwe straatnamen en adressen zijn en er een grote toename is geweest van het aantal kiesgerechtigden in bepaalde stemdistricten, met name in Noord/Tanki Leendert. Verder is in verband met Covid-19 en de voorkoming van agglomeratie het aantal stemdistricten verhoogd en het aantal kiesgerechtigden per stemdistrict verlaagd. Hierdoor kan het zijn dat u niet iedere verkiezingen bent ingedeeld bij hetzelfde stemdistrict. Bent u aldus kiesgerechtigde en wilt u weten bij welk stembureau u gaat stemmen? Vul dan de Voter’s checktool op de volgende wijze in:

Voorbeeld A: id# 1975011251
Voorbeeld B: id# 2003062351

ID

Er zijn totaal 70281 kiesgerechtenden voor aanstaande verkiezingen in juni 2021.

www.censo.aw